top of page
Kontor.jpg
Undervisning.jpg

På denne side kan du læse mere om, hvad jeg tilbyder af terapi til voksne, unge og børn samt supervision til fagfolk.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, som du ikke får svar på her.

                                                         Individuel terapi med voksne

Jeg arbejder med systemisk-narrativ terapi, hvor vi hele tiden har fokus på, hvor du gerne vil hen og hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Der kan være mange grunde til at starte i terapi. Nogle henvender sig, fordi de ønsker behandling for psykisk lidelse som fx angst eller depression eller søger hjælp til at komme ud af stress. Andre ønsker at arbejde med svære oplevelser eller belastende livsomstændigheder, og andre ønsker at arbejde med eksistentielle problemstillinger. Mange kommer også til mig, fordi de har en grundlæggende oplevelse af ikke at have det godt men de ved ikke helt hvorfor og vil gerne have hjælp til at komme videre i livet i en anden retning.  
I den første samtale vil vi sammen blive klogere på, hvad terapien skal hjælpe på og jeg vil ud fra det, der er vigtigt for dig, hjælpe dig til at finde det, som du skal styre ef
ter i dit liv. På den måde støtter jeg dig i at skabe det liv, som du ønsker dig.


                                                       Terapi med børn og unge 

Hos mig er terapi med børn og unge altid med forældrene eller andre voksne omkring barnet eller den unge involveret i forløbet. Hvordan det skal foregå aftaler vi sammen. I udgangspunktet kan man sige, at jo ældre den unge er, jo mere vil terapien bestå af individuelle samtaler mens det yngre barn skal have sine forældre med i terapien. 


Når jeg laver terapi med børn og unge, er det ofte for at behandle fx angst, selvskade, OCD, depression og lignende. Det kan også være samtaler om at leve med neurodiversitet som autisme og/eller ADHD. Ofte møder jeg børn og unge, som mistrives pga symptomer som angst og depression, hvor de og deres familier først og fremmest har brug for støtte og viden til at tilpasse barnets hverdag til autismen eller ADHD´en. Derfra kan de psykiske symptomer aftage eller måske gå helt væk. Længerevarende skolefravær kan også handle om, at barnet siger fra overfor en skoledag, som er alt for overvældende fordi barnet har brug for hjælp til sin autisme eller ADHD.

Det kan vi arbejde med sammen i et forløb hos mig. Derfor kan et forløb med børn og unge også mere ligne et familieterapiforløb, hvor vi har fokus på, hvordan I som familie kan hjælpe hinanden til at leve det familieliv, I ønsker jer og hvor der bliver taget højde for at autisme og/eller ADHD også bor i jeres familie.

Jeg har også i mange år arbejdet med børn med høj begavelse. At være højt begavet kan være en gave og give mange gode oplevelser og muligheder. Der kan dog også være udfordringer ved det og det er ofte overset blandt professionelle omkring børn og unge. Et forløb hos mig kan også arbejde med, hvad man skal være opmærksom på som både barn og forældre og hvordan man tilpasser hverdagen, så den understøtter den høje begavelse men ikke presser eller overbelaster den enkelte.


Jeg indgår gerne i et bredere samarbejde med netværket omkring barnet fx ved at deltage i netværksmøder og lignende.                         Samtaler om at leve med neurodiversitet som fx autisme eller ADHD

Er du blevet diagnosticeret med autisme eller ADHD, eller har du en opmærksomhed på, at du nok lever med en eller begge af disse former for neurodiversitet, så kan du have mange spørgsmål om, hvordan du kan leve det liv, som du ønsker dig med din neurodiversitet. Der er meget viden at hente om autisme og ADHD og det kan måske være svært at manøvrere i. Mange vil opleve, at det de læser eller hører, slet ikke passer på dem mens andet er spot on. 

I et forløb hos mig kan vi arbejde med, hvordan autisme eller ADHD er lige netop for dig og hvad du skal være opmærksom på og tage hån
d om i dit liv. Måske har du effekter af din autisme eller ADHD som bliver til symptomer på stress, angst, OCD, depression eller andet. Ved at blive klogere på din neurodiversitet og tage hånd om den, kan dine symptomer aftage og måske gå helt væk.                                                                                     Parterapi

Jeg tilbyder parterapi med udgangspunkt i systemisk-narrativ terapi. Det betyder, at jeg har øje på, hvordan I påvirker og responderer på hinanden og også hvad der er vigtigt for jer sammen og hver især, og hvor I gerne vil hen. Nogle starter i parterapi, fordi de ønsker at arbejde med at have det bedre sammen. Så kan vi blandt andet arbejde med at blive klogere på, hvad jeres parforhold har brug for og hvordan I kan hjælpe parforholdet til at få det bedre. Andre starter i parterapi fordi de ønsker at komme godt videre hver for sig og måske få etableret et godt samarbejde videre hen fx omkring fælles børn. Når jeg starter et parterapiforløb, begynder jeg med at undersøge, hvad I ønsker at få ud af forløbet og hvad vi skal arbejde med. Det kan ændre sig hen ad vejen.                                                                                      Supervision

Jeg tilbyder supervision til fagfolk både individuelt og i gruppe. Jeg er specialist i psykoterapi med børn og du kan derfor bruge supervisionen, hvis du er psykolog og ønsker at blive specialist i psykoterapi med børn. Er du læge under uddannelse til børne- og ungdomspsykiater kan du bruge supervisionen til din uddannelse. Jeg er godkendt af Børne-og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I er en gruppe, der ønsker et længere supervisionsforløb. Supervisionen kan enten foregå i min klinik i Stenløse eller jeg kan komme ud på jeres arbejdsplads, hvis I er en gruppe.

bottom of page